Tuesday, January 27, 2015

Menepati Janji

Janji dan Menjaga janji
Oleh: Dr Nurhidayah Hashim

Kita kerap berjanji. Ada yang berjanji dengan anak-anak seperti mengatakan jika sianak berlaku baik, maka dia akan mendapat hadiah. Tetapi apabila dia berbuat baik, tidak ada hadiah yang diterima. Ada yang berjanji dengan kawan untuk bertemu di satu tempat tetapi apabila tiba masanya, orang yang berjanji tidak kunjung tiba. Ada yang meminjam duit dan berjanji membayarnya dalam masa tertentu, tetapi apabila sampai masa dipersetujui, hutang tidak dibayar, bahkan orang yang berjanji membayarnya mungkin lari dan mengelakkan dari bertemu dengan orang yang membantunya.
 
Sama ada  sedar atau tidak, kita kerap mengambil mudah ketika berjanji. Berapa banyak kita berjanji tetapi kita gagal menepatinya. Sedangkan, Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang janji dan manasihatkan kita supaya menjaga janji yang kita buat.
 
Orang Melayu lama sendiri dalam gurindamnya sering menyebut, ‘kerbau dipegang pada tali hidungnya, manusia dipegang pada janjinya’ menunjukkan betapa pentingnya menunaikan janji yang kita buat. Orang yang kerap melanggar janji sebenarnya menzahirkan hakikat diri yang dia adalah seorang tidak boleh dipercayai.
 
Allah menegaskan tentang kepentingan perkara ini dalam surah al-Nahl yang bermaksud, “ Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya….” Begitu juga dalam ayat yang lain (al-Isra:34), Allah SWT memperingatkan bahawa, “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”
 
Allah SWT memperingatkan kita  supaya menjaga, memelihara dan menunaikan janji yang dibuat. Ia mencakupi janji yang dibuat dengan sesama manusia termasuklah janji untuk perdamaian, janji menyempurnakan amanah, janji membayar hutang, menjaga kontrak dan sebagainya. Ia juga termasuk menepati janji yang dibuat dengan Allah SWT. Apabila seseorang berjanji dengan Allah untuk meninggalkan kejahatan, menunaikan kebaikan, memberi sedekah, atau melaksanakan sesuatu amal ibadah, maka janji tersebut adalah janji yang besar kedudukannya dan semuanya  akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat kelak.
 
Apabila seseorang berkahwin, pada hakikatnya sisuami telah berjanji atas nama Allah yang menghalalkan isteri untuknya untuk menjaga isterinya, menunaikan haknya, memberi nafkah dan perlindungan serta memberi pendidikan agama yang wajib diberikan kepada isterinya. Melalui akad nikah, suami sebenarnya berjanji untuk menjaga isteri dan anak-anak yang lahir dari perkahwinan tersebut sebaik mungkin. Isteri akan beroleh kasih sayang, perlindungan dan berasa selamat melalui perkahwinan tersebut. Inilah konsep perkahwinan yang sebenar yang kerap dipandang mudah.  
 
Pentingnya menjaga janji diketengahkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadith. Menjaga dan menepati janji adalah sebahagian dari iman. Barangsiapa yang tidak menjaga janji yang dibuat seolah-olah tidak ada agama baginya. Justeru, orang yang suka berjanji dan mungkir janji adalah satu dari tanda kemunafikan dan rosaknya hati. Rasulullah SAW menyebut, “Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat.” (Muslim)
Seorang yang hati dan imannya rosak akan melakukan apa yang bertentangan dengan nilai yang mulia. Apabila bercakap, percakapannya diselangi dengan pembohongan dan pendustaan. Apabila berjanji melakukan sesuatu, diingkari tanpa rasa bersalah. Begitu juga apabila diberi kepercayaan menjalankan atau menjaga sesuatu amanah, dikhianati amanah tersebut.
 
Berbalik kepada seseorang yang berjanji untuk membayar hutang apabila sampai masa yang dijanjikan, Nabi SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang mengambil harta seseorang dalam keadaan ingin menunaikannya (membayarnya),  niscaya Allah akan (memudahkan untuk) menunaikannya. Dan barangsiapa mengambilnya dalam keadaan ingin merusakkannya, nescaya Allah akan melenyapkannya.” (Riwarat Ahmad) Justeru, orang yang tepat membayar hutang seperti dijanjikan merupakan orang yang akan mendapat bantuan Allah dan akan dimudahkan rezeki dan laluan hidupnya. Sedangkan seseorang yang suka berhutang tetapi lari dari membayar hutang apabila sampai masa yang  dijanjikan, atau dengan sedar tidak berniat untuk membayarnya, maka baginya satu janji Allah bahawa Allah tidak akan memberkati hidupnya.
 
Bagi ibu bapa, jangan kita kerap berjanji dengan anak-anak sekiranya tidak berniat untuk menunaikannya. Jika ibu bapa melakukannya, sebenarnya sama ada disedari atau tidak, kita sedang mengajar  nilai buruk  dan menanamkan dalam  diri mereka perangai yang terhina. Ini ditegur oleh Nabi dalam hadith diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amir. Dia berkata: “Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah kami, (tiba-tiba) ibuku memanggilku dengan mengatakan: ‘Datang  kemari, ibu  akan beri kamu sesuatu!’ Rasulullah SAW mengatakan kepada ibuku: ‘Apa yang akan kamu berikan kepadanya?’ Ibuku menjawab: ‘Kurma.’ Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah, seandainya kamu tidak memberinya sesuatu maka ditulis bagimu satu kedustaan.” (Riwayat Abu Dawud)
 
Menjaga dan menunaikan janji adalah perkara besar dalam Islam. Masyarakat Islam akan menjadi aman jika setiap kita menjaga nilai mulia ini. Setiap orang akan boleh dipercayai dan masyarakat akan aman dengan orang-orang yang amanah. Betapa pentingnya perkara ini sehingga Nabi memberi motivasi yang hebat untuk kita menjaga janji. Rasulullah SAW bersabda, “Jagalah enam perkara nescaya aku jamin bagimu syurga; jujurlah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila kamu diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan dan tahanlah tangan-tanganmu (dari melakukan sesuatu yang dilarang).” (Riwayat  Ahmad)
 
-----------------  
 
Disiarkan dalam Berita Harian  22 Januari 2015