Monday, October 15, 2012

Grading Aisyah

Belt Yellow 3 28 March 2009..

Lama dulu, sekarang menjadi kenangan....

Aisyah sangat seronok kerana berlangsungnya majlis grading Teakwondo yang dipelajari di Hall Teakwondo Class. Ramai betul anak-anak yang terlibat dan majlis dibahagikan kepada beberapa peringkat. Petang 4.00-5.30 adalah untuk pelajar White Belt dan Yellow Belt 1-2. Aisyah dari Yellow 2-3.
elt